Giải Bài Tập Trang 61 Sgk Toán 5: Luyện Tập

a) Tính rồi so sánh giá trị của ((a imes b ) imes c) cùng (a imes (b imes c))

(a)

(b)

(c)

((a imes b ) )( imes c)

(a imes )((b imes c))

(2,5)

(3,1)

(0,6)

 

 

(1,6)

(4)

(2,5)

 

 

(4,8)

(2,5)

(1,3)

 

 

b) Tính: 

(9,65 imes 0,4 imes 2,5 ) (7,38 imes 1,25 imes 80)

(0,25 imes 40 imes 9,84) (34,3 imes 5 imes 0,4)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) Biểu thức tất cả chứa vệt ngoặc thì ta tính vào ngoặc trước, kế bên ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và phối kết hợp của phép nhân số thập phân nhằm tính.


Lời giải chi tiết

a)

(eqalign và left( 2,5 imes 3,1 ight) imes 0,6cr& = 7,75 imes 0,6 = 4,65 cr & 2,5 imes left( 3,1 imes 0,6 ight) cr&= 2,5 imes 1,86 = 4,65 cr & left( 1,6 imes 4 ight) imes 2,5 cr&= 6,4 imes 2,5 = 16 cr và 1,6 imes left( 4 imes 2,5 ight) cr&= 1,6 imes 10 = 16 cr và left( 4,8 imes 2,5 ight) imes 1,3 cr&= 12 imes 1,3 = 15,6 cr và 4,8 imes left( 2,5 imes 1,3 ight) cr&= 4,8 imes 3,25 = 15,6 cr )

Giá trị của ((a imes b ) imes c) và (a imes (b imes c)) luôn luôn bằng nhau: