D07 Là Tổ Hợp Môn Gì

Nhìn thông thường, với bài toán ko thay đổi quy chế tuyển sinh 2021 của Bộ GD & ĐT, các mã tổ hợp môn xét tuyển ĐH, cao đẳng vào năm nay cũng không có thay đổi gì đối với năm 20trăng tròn.

Bạn đang xem: D07 là tổ hợp môn gì

*

lúc đăng ký tuyển sinh, thí sinc phải nắm vững mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ thiết yếu quy năm 2021 để gạn lọc tổ hợp môn thi tương xứng cùng với ngành xét tuyển chọn và nắm mạnh dạn của bản thân.

Xem thêm: Hjsplit Và File Splitter And Joiner Là Gì, Ffsj, File Splitter And Joiner Là Gì

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chính quy

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chủ yếu quy được tiến hành dựa vào nội dung trả lời theo Công vnạp năng lượng số 310/KTKĐCLGD-TS ngày đôi mươi mon 03 năm 2015 của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tác. Bảng mã hóa những tổ hợp môn thi với xét tuyển chọn Đại học, Cao đẳng thiết yếu quy được Cục Khảo thí cùng Kiểm định quality giáo dục, Bộ GD&ĐT những thống kê.

Theo đó, mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển bao gồm 10 tổng hợp môn thi truyền thống cuội nguồn cùng 91 tổ hợp môn thi new. Hình như, những trường Đại học tập, CĐ sàng lọc những tổng hợp môn xét tuyển phụ thuộc vào ngành giảng dạy cùng trải nghiệm riêng biệt của từng ngôi trường.

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ thiết yếu quy năm 2021 rõ ràng nlỗi sau:
STTMã tổ hợpTổ phù hợp những môn xét tuyển
Các mã tổ hợp môn khối hận A (môn Tân oán và 2 môn khác)
1A00Toán, Vật Lý, Hóa Học
2A01Toán thù, Vật Lý. Tiếng Anh
3A02Toán thù, Vật lí, Sinc học
4A03Tân oán, Vật lí, Lịch sử
5A04Toán, Vật lí, Địa lí
6A05Toán, Hóa học tập, Lịch sử
7A06Toán thù, Hóa học, Địa lí
8A07Toán, Lịch sử, Địa lí
9A08Tân oán, Lịch sử, Giáo dục công dân
10A09Tân oán, Địa lý, giáo dục và đào tạo công dân
11A10Tân oán, Lý, Giáo dục công dân
12A11Toán thù, Hóa, Giáo dục công dân
13A12Tân oán, Khoa học thoải mái và tự nhiên, KH buôn bản hội
14A14Toán thù, Khoa học tự nhiên, Địa lí
15A15Tân oán, Khoa học tập tự nhiên, Địa lí
16A16Toán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Ngữ văn
17A17Toán thù, Vật lý, Khoa học tập làng hội
18A18Toán thù, Hoá học, Khoa học xã hội
Các mã tổng hợp môn khối B (môn Tân oán, Sinc học tập và 1 môn khác)
19B00Tân oán, Hóa Học, Sinh Học
20B01Tân oán, Sinh học tập, Lịch sử
21B02Toán, Sinch học, Địa lí
22B03Toán thù, Sinc học tập, Ngữ văn
23B04Toán, Sinc học, giáo dục và đào tạo công dân
24B05Toán thù, Sinc học, Khoa học làng hội
25B08Toán, Sinc học, Tiếng Anh
Các mã tổng hợp môn kân hận C (môn Ngữ văn và 2 môn khác)
26C00Ngữ Vnạp năng lượng, Lịch Sử, Địa Lý
27C01Ngữ văn, Toán thù, Vật lí
28C02Ngữ văn uống, Toán thù, Hóa học
29C03Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Lịch sử
30C04Ngữ văn, Toán thù, Địa lí
31C05Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Hóa học
32C06Ngữ văn, Vật lí, Sinch học
33C07Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Lịch sử
34C08Ngữ văn uống, Hóa học, Sinch học
35C09Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Địa lí
36C10Ngữ vnạp năng lượng, Hóa học, Lịch sử
37C12Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
38C13Ngữ vnạp năng lượng, Sinh học, Địa lí
39C14Ngữ văn, Toán, Giáo dục đào tạo công dân
40C15Ngữ văn, Toán thù, Khoa học Xã hội
41C16Ngữ văn, Vật lí, giáo dục và đào tạo công dân
42C17Ngữ văn uống, Hóa học tập, giáo dục và đào tạo công dân
43C19Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Giáo dục đào tạo công dân
44C20Ngữ văn uống, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân
Các mã tổ hợp môn kân hận D (môn Ngoại ngữ và 2 môn khác)
45D01Ngữ Văn, Tân oán, Tiếng Anh
46D02Ngữ Văn uống, Toán, Tiếng Nga
47D03Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
48D04Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
49D05Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Đức
50D06Ngữ văn uống, Toán, Tiếng Nhật
51D07Tân oán, Hóa học, Tiếng Anh
52D08Toán, Sinh học tập, Tiếng Anh
53D09Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
54D10Toán thù, Địa lí, Tiếng Anh
55D11Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Anh
56D12Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
57D13Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
58D14Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Anh
59D15Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh
60D16Toán thù, Địa lí, Tiếng Đức
61D17Tân oán, Địa lí, Tiếng Nga
62D18Tân oán, Địa lí, Tiếng Nhật
63D19Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
64D20Toán, Địa lí, Tiếng Trung
65D21Toán, Hóa học tập, Tiếng Đức
66D22Toán, Hóa học, Tiếng Nga
67D23Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
68D24Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Pháp
69D25Toán, Hóa học, Tiếng Trung
70D26Tân oán, Vật lí, Tiếng Đức
71D27Tân oán, Vật lí, Tiếng Nga
72D28Tân oán, Vật lí, Tiếng Nhật
73D29Toán thù, Vật lí, Tiếng Pháp
74D30Tân oán, Vật lí, Tiếng Trung
75D31Toán thù, Sinc học tập, Tiếng Đức
76D32Toán thù, Sinc học, Tiếng Nga
77D33Toán thù, Sinch học, Tiếng Nhật
78D34Toán thù, Sinc học, Tiếng Pháp
79D35Toán thù, Sinc học, Tiếng Trung
80D41Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
81D42Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Nga
82D43Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Nhật
83D44Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Pháp
84D45Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Trung
85D52Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
86D54Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng Pháp
87D55Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
88D61Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Đức
89D62Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Nga
90D63Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
91D64Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Pháp
92D65Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Trung
93D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ văn uống, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nga
95D69Ngữ Văn, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật
96D70Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
97D72Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Anh
98D73Ngữ văn, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Đức
99D74Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nga
100D75Ngữ văn uống, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nhật
101D76Ngữ văn, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Pháp
102D77Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Trung
103D78Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập xóm hội, Tiếng Anh
104D79Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
105D80Ngữ văn, Khoa học làng mạc hội, Tiếng Nga
106D81Ngữ văn uống, Khoa học buôn bản hội, Tiếng Nhật
107D82Ngữ văn, Khoa học tập xã hội, Tiếng Pháp
108D83Ngữ văn, Khoa học thôn hội, Tiếng Trung
109D84Toán thù, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
110D85Toán thù, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Đức
111D86Toán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nga
112D87Toán thù, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Pháp
113D88Toán thù, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nhật
114D90Toán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Anh
115D91Toán thù, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Pháp
116D92Toán thù, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Đức
117D93Toán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Nga
118D94Toán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Nhật
119D95Toán thù, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Trung
120D96Tân oán, Khoa học buôn bản hội, Anh
121D97Tân oán, Khoa học buôn bản hội, Anh
122D98Toán thù, Khoa học tập xã hội, Tiếng Đức
123D99Toán thù, Khoa học buôn bản hội, Tiếng Nga
 Các mã tổng hợp môn khối Năng khiếu (có một hoặc 2 môn năng khiếu)
124H00Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
125H01Toán thù, Ngữ vnạp năng lượng, Vẽ
126H02Tân oán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màu
127H03Tân oán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Vẽ Năng khiếu
128H04Toán thù, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ văn, Khoa học buôn bản hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Toán, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Toán thù, Tiếng Anh, Tin học
134M00Ngữ văn, Toán thù, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ văn uống, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Tân oán, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
137M03Văn uống, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
138M04Tân oán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa
139M09Toán, NK Mầm non 1( nhắc cthị xã, gọi, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
140M10Toán, Tiếng Anh, NK1
141M11Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Tiếng Anh
142M13Toán thù, Sinch học tập, Năng khiếu
143M14Ngữ văn, Năng khiếu báo chí truyền thông, Toán
144M15Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
145M16Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo mạng, Vật lý
146M17Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí truyền thông, Lịch sử
147M18Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo mạng, Toán
148M19Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo mạng, Tiếng Anh
149M20Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí, Vật lý
150M21Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Lịch sử
151M22Ngữ văn uống, Năng khiếu cù phyên truyền họa, Toán
152M23Ngữ văn uống, Năng khiếu quay phyên ổn truyền hình, Tiếng Ạnh
153M24Ngữ văn uống, Năng khiếu cù phyên ổn truyền ảnh, Vật lý
154M25Ngữ văn, Năng năng khiếu tảo phyên truyền hình, Lịch sử
155N00Ngữ văn, Năng năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
156N01Ngữ văn uống, xướng âm, màn biểu diễn nghệ thuật
157N02Ngữ văn uống, Ký xướng âm, Hát hoặc màn biểu diễn nhạc cụ
158N03Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
159N04Ngữ Văn uống, Năng khiếu bộc lộ, Năng khiếu
160N05Ngữ Văn uống, Xây dựng kịch bản sự khiếu nại, Năng khiếu
161N06Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
162N07Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
163N08Ngữ văn , Hòa tkhô nóng, Phát triển chủ thể cùng phổ thơ
164N09Ngữ văn uống, Hòa tkhô nóng, Bốc thăm đề- chỉ đạo trên chỗ
165R00Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
166R01Ngữ vnạp năng lượng, Địa lý, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ văn uống, Toán, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ văn, giờ Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ văn uống, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, Năng năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – xã hội – nghệ thuật
170R05Ngữ văn uống, giờ Anh, Năng khiếu kỹ năng và kiến thức truyền thông
171S00Ngữ văn uống, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
172S01Tân oán, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2
173T00Toán thù, Sinh học, Năng khiếu TDTT
174T01Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
175T02Ngữ văn uống, Sinh, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Toán, Lý, Năng năng khiếu TDTT
178T05Ngữ vnạp năng lượng, Giáo dục đào tạo công dân, Năng kiếu
179V00Toán thù, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Tân oán, Ngữ vnạp năng lượng, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Tân oán, Tiếng Anh
182V03VẼ MT, Toán thù, Hóa
183V04Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Toán thù, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Toán thù, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Toán thù, giờ đồng hồ Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Tân oán, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật