Cách Nhập Ma Trận Trong Matlab

1.Định nghĩa . • trong Matlab thì ma trận được gọi theo một cách đơn giản .Ma trận là 1 “mảng hình chữ nhật” những số

Views 616 Downloads 7 File kích cỡ 3MB

tải về FILE

Recommend Stories

Bạn đang xem: Cách nhập ma trận trong matlab

*

*

*

*

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Out Of Memory Cf Bị Lỗi Out Of Memory Cf Má, Hướng Dẫn Sửa Lỗi Out Of Memory Khi Chơi Cf

*

TRN-5103-410-03_SG-Ins_EN

Fo rPTCInternalUseOnlyAdvanced Assembly design using Creo Parametric 4.0Authored & published

17 0 14MBRead more


Matlab

Code 8.2 %% theta=70; % semi-angle at half power nguồn m=-log10(2)/log10(cosd(theta)); %Lambertian order of emission P_LED=20;

9 1 45KBRead more


Matlab

BAB I PENDAHULUAN 1.1 latar belakang Matlab adalah singkatan dari Matrix Laboratory, software yang dibuat dengan menggun

65 6 879KBRead more


Citation preview

1. Định nghĩa . • vào Matlab thì ma trận được đọc theo một cách đơn giản .Ma trận là một trong những “mảng hình chữ nhật” các số. • Ma trận gồm những dòng (row) và những cột (column). Các dòng xuất xắc cột gọi chung là Vector • lấy ví dụ 1 2 3 9 4 5 8 7 6 • Một số lượng trong Matlab là 1 trong ma trận 1x1 • Thế mạnh mẽ của Matlab so với những ngôn ngữ lập trình không giống là giám sát và đo lường rất nhanh trên ma trận  Matlab hỗ trợ cho họ 7 hàm để tạo những ma trận cơ bản: 1. Zeros (line,column) : được cho phép tạo một ma trận toàn số 0. 2. Ones (line,column) : có thể chấp nhận được tạo ra ma trận toàn số 1. 3. Rand (line,column) : được cho phép tạo ra một ma trận với các bộ phận là sinh bỗng nhiên và thuộc loại. 4. Randn (line,column) : tạo một ma trận cơ mà các phần tử của ma trận được sinh ra một cách ngẫu nhiên. 5. Eye (line) : khai báo ma trận solo vị. 6. Pascal () : tạo nên ma trận đối xứng (ma trận vuông). 7. Magic () : tạo nên ma trận không đối xứng. Cảnh báo : bạn cũng có thể nhập thẳng các bộ phận của ma trận kia theo cú pháp sau (các bộ phận của một sản phẩm được biện pháp nhau do dấu (,) hoặc một dấu phương pháp , giữa những hàng thì được giải pháp nhau vì chưng dấu (;) hay vệt ngắt ). Nhập trực tiếp list các bộ phận  gây ra ma trận từ các hàm tất cả sẵn  Nhập từ tệp tin  chế tạo ra ma trận bằng các File.m Ví dụ: A=<16 3 2 ;5 10 11 ; 9 6 7>  A= 16 5 9 3 10 6 2 11 7 • vết bắt đầu và xong xuôi nhập Ma trận. • dấu ; chấm dứt một dòng. • Các thành phần cách nhau bằng khoảng trắng hoặc dấu , nhập ma trận từ những hàm có sẵn: >> zeros(2,3) ans = 0 0 0 0 0 0  >> diag(<1 2 3>) ans = 1 0 0 0 2 0 0 0 3 >> eye(2) ans = 1 0 0 1 >> rand(1,8) ans = 0.9501 0.2311 0.6068 0.4860 0.8913 0.7621 0.4565 0.0185 >> ones(2,3) ans = 1 1 1 1 1 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sự móc nối Ma trận. Xóa dòng và cột của ma trận. Ma trận chuyển vị Lệnh Diag Lệnh Sum Lệnh Det Ma trận symbolic những toán hạng ma trận. 1.Sự móc nối Ma trận. Matlab cho phép kết hợp những ma trận con để tạo nên một ma trận bự hơn. Ví dụ như : >> b=ones(3,3) a= >> c=zeros(3,3) 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 >> a= 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2.Xóa mẫu và Cột của Ma Trận Matlab được cho phép xóa loại hoặc cột của ma trận bằng phương pháp gán những giá trị rỗng đến hàng hoặc cột của ma trận.Một quý hiếm rỗng được cam kết hiệu do <>. Lấy ví dụ như : >> a=<1 2 3;4 5 6;7 8 9> a= 1 2 3 4 5 6 a= 7 8 9 1 2 3 >> a(2,:)=<> : Xóa sản phẩm 2 7 8 9 3.Ma trận chuyển vị Ma trận gửi vị của ma trận A là 1 trong những ma trận mà những hàng của ma trận A là những cột của ma trận này. Lấy một ví dụ : a= 1 2 3 b= 4 5 6 1 4 7 7 8 9 2 5 8 >> b=a" 3 6 9 4.Lệnh Diag : dùng làm tạo ma trận đường chéo cánh và đúc kết đường chéo cánh của ma trận. ◦ Cú pháp : Diag(v,k) là 1 trong vecto n phần tử thì hiệu quả là một ma trâng vuông bậc n+|k|.Trong đó các bộ phận của v nằm tại đường chéo cánh thứ k 1. K= 0 , đường chéo là đường chéo chính. 2. K>0 , đường chéo cánh thứ k nằm trong đường chéo chính . 3. K> tong_cot=sum(a) tong_cot = 12 15 18 • Tính Tổng sản phẩm >> tong_hang=sum(a,2) tong_hang = 6 15 24 6.Ma trận Symbolic: bao gồm 2 phương pháp định nghĩa một ma trận symbolic.  ◦ trường đoản cú tham số. ◦ Từ những số thực. Để khái niệm ma trận symbolic , hai lệnh sym cùng syms thường xuyên được sử dụng: ◦ Sym(„a‟): trả về hiệu quả là một thay đổi symbolic thương hiệu là a. ◦ Sym(<...;...;...;>): trả về một ma trận symbolic. ◦ Sym(A): cùng với A là một số thực giỏi ma trận số thực vẫn trả về một phát triển thành hay ma trận Symbolic. ◦ Sym arg1 arg 2 tương đương với arg1=sym(„arg1‟); arg2=sym(„arg2‟). 7.Lệnh Det :dùng tính định thức của Ma trận. ◦ Cú pháp : Det(A) : kết quả là biểu thức Symbolic nếu A là ma trận symbolic, là một trong giá trị số nếu A là 1 trong ma trận số. ◦ lấy một ví dụ : >> syms a b c d • Định thức của ma trận đơn vị chức năng bằng 1 >> a= • Định thức của một ma trận a= đường chéo là tích của những < a, b> r= bộ phận đường chéo. A*d-b*c < c, d> >> r=Det(a) chú ý : + ) Định thức của nó bằng 0 bạn ta hotline đó là ma trận suy biến. +) Định thức dùng để giải hệ phương trình đường tính ,xác định điều kiện có nghiệm hay là không của hệ. 8.Các toán hạng bên trên Ma trận: trong Matlab tồn tại các toán hạng sau. A + B A, B phải gồm cùng kích thước ,ngoại trừ một trong 2 là cực hiếm vô hướng A – B A, B phải bao gồm cùng kích thước, nước ngoài trừ một trong 2 là quý giá vô hướng A* B Số cột của A = số mặt hàng của B,ngoại trừ một trong những 2 là giá trị vô phía A.* B Nhân từng phần tử của A cùng với từng bộ phận của B, A;B cùng kích thước AB phân tách trái ma trận X=AB tương đương với giải PT : A*X=B A. B phân tách trái mảng tương đương với B(i,j)A(i,j).A;B cùng size A/B Chia đề nghị ma trận X=A/B tương đương với giải PT:B*X=A A./ B Chia cần mảng tương đương với A(i,j)/B(i,j).A;B cùng size A ^ B Lũy vượt ma trận. Lỗi đã phát sinh ví như A và B phần đa là ma trận A.^ B Lũy vượt mảng.Kết quả là 1 trong những ma trận mà những số hạng A(i,j)^B(i,j).A;B cùng kích thước.  Một hệ phương trình tuyến tính gồm dạng tổng quát : a11x1 + a12x2 +a1nxn = b1 cùng với : A = mxn là ma trận a21x1 + a22x2 + a2nxn = b2 hệ số …  am1x1 + am2x2 + amnxn = bm Một số cách thức để giải hệ này: ◦ Nghịch đảo Ma Trận ◦ phương thức khử Gauss ◦ cách thức khử Gauss- Jordan ◦ phương thức phân tung ma trận(LU) A* = mx(n+1) là ma trận không thiếu • Một trong các ứng dụng của MATLAB là giải hệ phương trình đại số đường tính . • trong MATLAB có một vài hàm đang được xây đắp và để thực hiện cho các phương thức này 1. 2. 3. 4. Nghịch đảo ma trận. Cách thức khử Gauss – Jordan. Cách thức phân ra ma trận(LU). Hạng của ma trận và đk có nghiệm của hệ phương trình A*X = B. 1.Nghịch đảo ma trận. Xét phương trình tuyến tính. Dưới dạng ma trận hệ tất cả dạng sau. AX = B X =